OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA

Ne găsiţi la:
Str. Septimius Severus nr. 59, cod postal: 510129, Alba Iulia
Tel. 0258-813170, Fax. 0258-813472
e-mail ab@ancpi.ro
Cod Fiscal 9725118

Coordonează şi controlează activităţi privind:

CADASTRUL: având ca obiect identificarea, descrierea, înregistrarea şi reprezentarea cartografică a imobilelor, precum şi formarea bazei de date tehnice a proprietăţior
PUBLICITATEA IMOBILIARĂ: prin care se realizează înscrierea actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele situate pe un teritoriu administrativ.

Participă la realizarea cadastrului:

GEODEZIA, domeniu care asigură datele privitoare la reţelele de sprijin pentru întocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale
FOTOGRAMMETRIA/TOPOGRAFIA, prin intermediul cărora, pe baza fotogramelor aeriene sau a măsurătorilor topografice clasice, se realizează planurile cadastrale, respectiv topografice
CARTOGRAFIA: care asigură cartoeditarea şi cartoreproducerea planurilor şi hărţilor cadastrale

 

In atenţia utilizatorilor tehnologiei GNSS

În data de 12 septembrie 2008 se va organiza la Braşov o conferinţă care va avea ca scop lansarea unui nou produs -ROMPOS- (Romanian Position Determination System), la care sunteti invitaţi să luaţi parte. Pentru a putea beneficia de invitaţie, vă rugăm să vă anunţaţi participarea până la data de 5 iunie 2008, pe adresa de e-mail ab@ancpi.ro sau la secretariatul OCPI Alba camera 215 şi să ne comunicaţi următoarele date:
- denumirea persoanei juridice autorizate,
- numele reprezentantului firmei care va participa,
- adresa persoanei juridice.

Informaţii furnizate din oficiu

Potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, constituie informaţii de interes public:

1. Actele normative în baza cărora funcţionează şi este organizat OCPI Alba:
- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în M.O. nr. 201/2006;
- H.G. nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată în M.O. nr. 386/05.05.2006.

Precizări la Regulamentul de întocmire a documentaţiilor cadastrale

Precizări la Ordinul nr. 634/2006, de aprobare a Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară :
1. În cazul documentaţiilor pentru dezmembrămintele dreptului de proprietate nu se atribuie număr cadastral, se întocmeşte doar o documentaţie pe a cărui PAD se marcheaza întinderea dezmembrământului şi se dă un aviz tehnic de către inspector.
2. Valoarea de impozitare - Noul Cod fiscal stabileşte că se va ţine cont de valoarea din raportul de expertiză întocmit de către camerele notarilor publici. Expertizele sunt disponibile pe site-ul ANCPI sau pe site-ul camerei notarilor publici.

Anunţuri recente

2016-04-13

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 05.04.2016 - 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie pe perioada nedeterminata, de consilier cadastru gradul I, din cadrul Serviciului Cadastru - OCPI Alba

2016-04-13

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 05.04.2016 - 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie pe perioada nedeterminata, de consilier juridic gradul I, din cadrul OCPI Alba

2016-04-13

CENTRALIZATOR NOMINAL cu punctajul final la concursul din data de 05.04.2016 - 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie pe perioada nedeterminata, de consilier gradul II, din cadrul Biroului Resurse Umane si Interogare Baze de Date - OCPI Alba

2016-04-11

CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviu, la concursul din data de 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier cadastru gradul I, pe perioada nedeterminata din cadrul Serviciului Cadastru

2016-04-11

CENTRALIZATOR cu punctajul final la proba interviu, la concursul din data de 11.04.2016, organizat pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier gradul II, pe perioada nedeterminata din cadrul Biroului Resurse Umane si Interogare Baze de Date

Link-uri utile

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie şi Teledetecţie

Reţeaua Geodezică Naţională

Federaţia Naţională a Geodezilor

Prefectura Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Blaj

Primăria Municipiului Sebeş

Camera Notarilor Publici ALBA

Registratura | Audienţe | Autorizaţi | Formulare Tip | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNŢURI | Cereri RGI | Contact |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.