Formulare

 

Formulare Ordin 700/2014 modificate conform Ordin 1171/2017
Anexe conform Ordinului 700/2014 al ANCPI
- Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (condominiu)
- Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (fisa colectiva condominiu a unitatii individuale)
- Anexa 1.1 Registrul cadastral al imobilelor (teren)
- Anexa 1.2 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si a altor detinatori
- Anexa 1.3 Model pentru publicare releveu unitate individuala
- Anexa 1.4 Formular proces verbal de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului
- Anexa 1.5 Formular proces verbal de incheiere a perioadei de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului
- Anexa 1.6 Formular cerere de rectificare
- Anexa 1.8 Formular de proces verbal de solutionare a cererii de rectificare
- Anexa 1.11 Cerere pentru consultare documente din arhiva
- Anexa 1.12 Comunicarea incheierii (ghiseu)
- Anexa 1.13 Comunicarea incheierii (posta)
- Anexa 1.14 Extras de carte funciara pentru autentificare
- Anexa 1.15 Extras de carte funciara pentru informare
- Anexa 1.16 Extras de carte funciara pentru autentificare
- Anexa 1.17 Extras de carte funciara pentru informare
- Anexa 1.18 Incheiere de reexaminare
- Anexa 1.19 Incheiere
- Anexa 1.20 Incheiere de respingere
- Anexa 1.21 Centralizator
- Anexa 1.22 Cerere de inscriere
- Anexa 1.23 Cerere pentru eliberarea unui extras de carte funciara pentru informare
- Anexa 1.24 Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini
- Anexa 1.25 Cerere privind identificarea numarului de carte funciara si a numarului cadastral topografic
- Anexa 1.26 Certificat privind identificarea numarului topografic cadastral si de carte funciara dupa numele / denumirea proprietarului
- Anexa 1.27 Cerere privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia
- Anexa 1.28 Certificat privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia
Documentatii
- Anexa 1.29 Borderou
- Anexa 1.30 Cerere de informatii
- Anexa 1.31 Cerere de receptie si inscriere
- Anexa 1.32 Declaratie
- Anexa 1.33 Memoriu tehnic
- Anexa 1.35 Plan de amplasament si delimitare al imobilului
- Anexa 1.36 Plan de amplasament cu propunerea de dezlipire/alipire
- Anexa 1.37 Releveu
- Anexa 1.38 Foaia colectiva
- Anexa 1.39 Proces verbal de vecinatate
- Anexa 1.40
- Anexa 1.41 Referat
- Anexa 1.42 Cerere anulare numar cadastral
- Anexa 1.43 Plan parcelar
- Anexa 1.44 Tabel parcelar
- Anexa 1.45 Cerere privind solicitarea avizului de incepere/receptie a lucrarii
- Anexa 1.46 Aviz incepere lucrari
- Anexa 1.47 Proces verbal de receptie
- Anexa 1.48 Nota de completare aviz incepere receptie
- Anexa 1.49 Standarde de precizie si densitate
- Anexa 1.50 Certificat
- Anexa 1.52 Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei
- Anexa 1.53 Cerere de informatii pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale
Cereri diverse
Formular de solicitare date GPS
Cerere de extras de plan cadastral pe ortofotoplan
Cerere copie din arhiva de carte funciara
Cerere pentru eliberare duplicat titlu de proprietate
Cerere date diverse
Cerere date diverse
Cerere de restituire a sumelor platite necuvenit
Formulare pentru audiente
Cerere de audienta - Anexa 1
Fisa de audienta - Anexa 2
Formulare conform Legii 544/2001 - Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public din 07.02.2002
Cerere informatii publice
Model reclamatie administrativa (1)
Model reclamatie administrativa (2)

Anunţuri recente

2019-03-18

ANUNT
privind LISTA cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, Serviciul Cadastru-Birou Avize si Receptii, Biroul Inregistrare Sistematica - PNCCF, Serviciul Publicitate Imobiliara - examen ce se va sustine la data de 28.03.2019

2019-03-13

ANUNT
privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, respectiv Serviciul Cadastru, Serviciul Publicitate Imobiliara, Biroul Inregistrare Sistematica PNCCF

2019-02-01

ANUNT
Servicii pozitionare GNSS in timp real.

2019-01-25

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile sale subordonate.

2019-01-21

CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la concursul din perioada 14.01.2019 - 17.01.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv, asistent registrator principal gradul I pe perioada determinata din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Biroul Inregistrare Sistematica, PNCCF.

Link-uri utile

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie şi Teledetecţie

Reţeaua Geodezică Naţională

Federaţia Naţională a Geodezilor

Prefectura Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Blaj

Primăria Municipiului Sebeş

Camera Notarilor Publici ALBA

Registratura | Audienţe | Autorizaţi | PNCCF | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNTURI | Cereri RGI | Contact | PNCCF | Cariera | Formulare | PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.