INFORMAŢII PUBLICE

 

Informaţii furnizate din oficiu

INFORMAŢII FURNIZATE DIN OFICIU - potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001


Detalii

Programe şi strategii proprii ale OCPI Alba pe anul 2008

- Reducerea termenelor de avizare a dosarelor cadastrale prin stabilirea unor proceduri noi de verificare a lucrărilor şi respectiv de salvare a datelor
- Postarea pe site-ul OCPI a referatelor de completare/respingere; se va realiza astfel înştiinţarea imediată a executanţilor despre deficienţele lucrărilor depuse spre avizare, cu efecte în reducerea timpului de soluţionare a cererilor.

[detalii...]

 

Execuţia bugetară

Execuţia bugetară OCPI Alba - contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli


Anul 2014
Anul 2015
Anul 2016

Bilanţul contabil


Anul 2014
Anul 2015
 

Tabel cuprinzand persoanele responsabile cu activitatea de relatii cu publicul la nivelul birourilor de cadastru si publicitate imobiliara


Detalii

Bugetul OCPI ALBA


Anul 2016

 

Documente specifice


Detalii

Informare privind datele cu caracter personal


Detalii


INFORMARE privind respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circualtie a acestor date

 

Lista tuturor functiilor din cadrul OCPI ALBA conform art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice


Anul 2017
Anul 2018 - martie
Anul 2018 - noiembrie

Anunţuri recente

2019-03-18

ANUNT
privind LISTA cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, Serviciul Cadastru-Birou Avize si Receptii, Biroul Inregistrare Sistematica - PNCCF, Serviciul Publicitate Imobiliara - examen ce se va sustine la data de 28.03.2019

2019-03-13

ANUNT
privind examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI Alba, respectiv Serviciul Cadastru, Serviciul Publicitate Imobiliara, Biroul Inregistrare Sistematica PNCCF

2019-02-01

ANUNT
Servicii pozitionare GNSS in timp real.

2019-01-25

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile sale subordonate.

2019-01-21

CENTRALIZATOR NOMINAL
cu punctajul final la concursul din perioada 14.01.2019 - 17.01.2019, organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de executie, respectiv, asistent registrator principal gradul I pe perioada determinata din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, Biroul Inregistrare Sistematica, PNCCF.

Link-uri utile

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie şi Teledetecţie

Reţeaua Geodezică Naţională

Federaţia Naţională a Geodezilor

Prefectura Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Blaj

Primăria Municipiului Sebeş

Camera Notarilor Publici ALBA

Registratura | Audienţe | Autorizaţi | PNCCF | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNTURI | Cereri RGI | Contact | PNCCF | Cariera | Formulare | PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.