INFORMAŢII PUBLICE

 

Informaţii furnizate din oficiu - potrivit Legii nr. 544/2001

INFORMAŢII FURNIZATE DIN OFICIU - potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001


Detalii
Raport evaluare anul 2019
Raport evaluare anul 2020

Programe şi strategii proprii ale OCPI Alba pe anul 2020


Detalii
 

Execuţia bugetară

Execuţia bugetară OCPI Alba - contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli


Anul 2014
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018

Bilanţul contabil


Anul 2014
Anul 2015
Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
 

Tabel cuprinzand persoanele responsabile cu activitatea de relatii cu publicul la nivelul birourilor de cadastru si publicitate imobiliara


Detalii

Bugetul OCPI ALBA


Anul 2016
Anul 2017
Anul 2018
Anul 2019

 

Documente specifice


Detalii

Informare privind datele cu caracter personal


Detalii
 

Lista tuturor functiilor din cadrul OCPI ALBA conform art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Anul 2017
Anul 2018 - martie
Anul 2018 - noiembrie

Lista tuturor functiilor din cadrul OCPI ALBA conform art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Anul 2019 - septembrie
 

Lista tuturor functiilor din cadrul OCPI ALBA conform art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Anul 2020 - martie
Anul 2020 - septembrie
Anul 2021 - martie
Anul 2021 - septembrie

Tarife pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate


Tarife

 

Declaratii de avere si interese - conducerea OCPI

Liliana SICOE
(Registrator Coordonator)
Ioana Lucia BLAGA
(Registrator Coordonator)
Flavius BALANEANU
(Sef BIS)
Mirela Simina FENESAN
(Registrator Coordonator)
Gabriela MARC
(Registrator Coordonator)
Andrei BABA
(Sef Birou Avize si Receptii)

Declaratii de avere si interese pentru membrii echipei proiectului "Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zone rurale din Romania"

Ioan LUCA
(Specialist Cadastru)
Adrian PETRIDEAN
(Specialist Cadastru)
Ana-Maria TRIC
(Specialist Carte Funciara)
Maria Adina CHISBAC
(Specialist Carte Funciara)
 

Achizitie publica

privind prestarea de "Servicii postale de distribuire a corespondentei pentru OCPI ALBA" pe o perioada de 4 ani (48 luni)

[detalii...]

Informaţii furnizate din oficiu


Raport privind respectarea codului de etica si integritate pentru anul 2020

Anunţuri recente

2021-10-01

CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la examenul de promovare din data de 30.09.2021

2021-09-21

LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual, intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, prin transformarea posturilor din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA, Serviciul Cadastru-Biroul de Inregistrare Sistematica, examen ce se va tine in data de 30.09.2021

2021-09-21

LISTA

cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara din cadrul compartimentelor functionale ale OCPI ALBA, Serviciul Cadastru-Biroul de Inregistrare Sistematica, examen ce se va tine in data de 30.09.2021

2021-09-16

CENTRALIZATOR NOMINAL

cu punctajul final la concursul organizat in 10.09.2021 - 15.09.2021 de OCPI ALBA

2021-09-16

ANUNT

OCPI ALBA organizeaza in data de 30.09.2021 examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta profesionala imediat superioara -Serviciul Cadastru-Birou Inregistrare Sistematica - 1 post referent treapta I care prin transformare va deveni referent treapta IA -1 post asistent registrator principal gradul II care prin transformare va deveni asistent registrator principal gradul I

Link-uri utile

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie şi Teledetecţie

Reţeaua Geodezică Naţională

Federaţia Naţională a Geodezilor

Prefectura Alba

Consiliul Judeţean Alba

Primăria Municipiului Alba Iulia

Primăria Municipiului Aiud

Primăria Municipiului Blaj

Primăria Municipiului Sebeş

Camera Notarilor Publici ALBA

Registratura | Audienţe | Autorizaţi | PNCCF | Legislaţie | Cadastru | Declaraţii de avere | Petiţii | Info publice | PRIMA PAGINĂ | ANUNTURI | Cereri RGI | Contact | PNCCF | Cariera | Formulare | PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL |
Copyright OCPI Alba © Alba Iulia 2008. Toate drepturile rezervate.